What every couple should know about prostate cancer…

What every couple should know about prostate cancer…
Prostate cancer is the most common cancer in men in the UK, and arguably the most intimate too, which can cause many men to feel embarrassed when it comes to discussing their symptoms or treatment options with a specialist. Indeed, it can be all too easy to dismiss potential symptoms of prostate cancer as “just part of getting older”. Yet with diagnoses on the rise – and treatment options available that can suit even the most active of lifestyles – it’s more important than ever that men feel confident in discussing any health concerns they might have.
Hier zijn enkele belangrijke feiten die elk koppel moet weten over prostaatkanker.
Tekenen en symptomen
Prostaatkanker komt vooral voor bij oudere mannen. De gemiddelde leeftijd waarop mannen de diagnose prostaatkanker krijgen, is ongeveer 66 jaar. De symptomen van prostaatkanker verschillen per mens. Sommigen hebben helemaal geen symptomen, vooral niet in het beginstadium. Toch zijn er ook symptomen van prostaatkanker:
Difficulty starting urinationWeak or interrupted flow of urineThe need to urinate more often, especially at nightDifficulty emptying the bladder completelyPain or burning during urinationLoss of bladder controlBlood in the urine or semenPain in the back, hips, chest (ribs) or pelvis that doesn’t go awayWeakness or numbness in the legs or feetDifficulty getting an erection (erectile dysfunction)Painful ejaculation
Vooral in het huidige klimaat, waarin de overheid zich zorgen maakt over gemiste kankerdiagnoses, moet elke man die zich zorgen maakt, echt naar zijn huisarts gaan.
The Prostate specific antigen (PSA) test is a commonly used test to screen for prostate cancer. It is also available free to any well man, aged 50 and over who requests it. The PSA test is a quick and simple blood test that measures the level of the antigen in the blood.
In het algemeen geldt: hoe hoger het PSA-gehalte in het bloed, hoe groter de kans op een prostaatprobleem. Toch zijn er veel factoren, zoals leeftijd en ras, die invloed kunnen hebben op het PSA-gehalte. Sommige prostaatklieren maken ook gewoon meer PSA aan dan andere. Hoewel een PSA-test niet perfect is, worden de meeste gevallen van vroege prostaatkanker op deze manier gevonden. Daarom kan het ook nuttig zijn een baseline PSA vast te stellen, zodat de variatie in de tijd kan worden gemonitord.
Diagnose en behandeling
Als de PSA-test abnormaal is, kunnen artsen meer tests afnemen om prostaatkanker te vinden of diagnosticeren. Deze kunnen bestaan uit een endorectale echografie, een MRI-scan en/of een biopsie. Nogmaals, het is belangrijk te begrijpen dat u meerdere opties heeft.
Dankzij de recente vooruitgang op het gebied van biopsietechnieken wordt de traditionele methode - een transrectale (TRUS) biopsie - steeds vaker vervangen door de transperineale biopsie onder plaatselijke verdoving in een polikliniek (LA TP). Transperineale biopsies brengen minder risico op infectie met zich mee en hebben een hoger kankerdetectiepercentage dan TRUS-biopsies.
When it comes to discussing your treatment options, the first person men speak to in the counselling process – whether that is an oncologist, urologist or specialist nurse – will of course have a very strong influence on the eventual decision regarding chosen treatment. Even patients opting for a second opinion will, more often than not, still follow the advice of the first clinician. It is therefore essential that the first discussion openly and honestly discusses all the potential options – not just surgery to remove the prostate (radical prostatectomy). Today, while clinical guidelines include low dose rate Brachytherapy (LDR-B), radical prostatectomy, hormone treatment, radiotherapy or active surveillance, the treatments being offered can be highly postcode dependent.
Uit een recente studie* is gebleken dat radicale prostatectomie de seksuele functie en de urinecontinentie het sterkst vermindert in vergelijking met actieve surveillance en radiotherapie met hormonen. Bovendien hebben veel patiënten die een radicale prostatectomie hebben ondergaan in een later stadium vervolgbehandelingen nodig. Omdat maar weinig patiënten een alternatieve behandeling krijgen aangeboden, is het belangrijk dat mannen het vertrouwen hebben om ernaar te vragen.
Fabels wegnemen
Low dose rate Brachytherapy is one such example, which has been a highly effective treatment for prostate cancer for more than two decades. In addition to offering significantly improved outcomes regarding both sexual function and incontinence, according to data from the Prostate Cancer Results Study Group, LDR-B treatment achieves 95% of patients disease free at over 10 years. So why are more patients not being offered this option?
One of the issues is without doubt closed thinking. Radical prostatectomy has been the default treatment for prostate cancer for many years – yet a shift from open surgery to robotics has had minimal impact on the overall patient outcome. In contrast, brachytherapy has significantly evolved over the past two decades and now provides the ability to give a very effective, targeted prescription of radiotherapy, resulting in improvements in already excellent disease control, as well as potency preservation and continence. Critically, it is not limited in its applicability: virtually any patient with localised prostate cancer can receive a brachytherapy implant if that is the desired treatment.
4D brachytherapie
Low dose-rate brachytherapy is a kind of internal radiotherapy, which involves the insertion of tiny radioactive capsules, or seeds, into the prostate gland itself. It is targeted only at the site of the tumour so the radiation kills the cancer cells without causing major damage to surrounding healthy cells. Seeds the size of rice containing the radiation are passed through fine needles and positioned directly into the prostate gland. It is not major surgery and usually, patients will only spend one day in hospital. Generally, LDR brachytherapy has a low complication rate, and most men return to their usual pre-treatment activities within a couple of days.
Brachytherapie met een laag dosistempo is een soort inwendige radiotherapie, waarbij kleine radioactieve capsules, ook wel zaadjes genoemd, in de prostaatklier worden ingebracht. De bestraling is alleen op de plaats van de tumor gericht, zodat de kankercellen worden gedood zonder grote schade aan te richten aan de omliggende gezonde cellen. De radioactieve zaadjes ter grootte van een rijstkorrel worden via fijne naalden rechtstreeks in de prostaatklier geplaatst. Het is geen zware operatie en meestal is de patiënt maar één dag in het ziekenhuis. Over het algemeen heeft LDR brachytherapie een laag complicatiepercentage, en de meeste mannen kunnen binnen een paar dagen weer hun gebruikelijke activiteiten opnemen. 4D brachytherapie is een nog snellere, enkelvoudige implantatietechniek in real time, die gebruik maakt van een eenvoudige echografie om te berekenen hoeveel losse en/of strengen zaadjes er nodig zijn voor de behandeling. Deze behandeling is nog doelgerichter en omdat het een enkelvoudige behandeling betreft, zijn de ervaringen voor de patiënt ook beter. Voor de patiënt betekent het vervangen van een van de stappen van de traditionele behandeling in de operatiekamer (onder algemene verdoving) door een enkelvoudige poliklinische behandeling een aanzienlijke verbetering.
Conclusie
De keuze van de patiënt is cruciaal - en dit vereist een nauwkeurige, geïnformeerde discussie over de voor- en nadelen van elke behandeling, met inbegrip van de resultaten en het behandelproces. Alle door NICE goedgekeurde behandelingen kunnen beslist een rol spelen in de succesvolle behandeling van prostaatkanker. Maar om mannen zoveel mogelijk opties te bieden, is een vroege diagnose essentieel. Informatie inwinnen over uw keuzes en actie ondernemen bij mogelijke symptomen is de eerste stap die u moet nemen.
Saheed Rashid, Managing Director, BXTAccelyon
*http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1606221