Tweedelijnsbehandeling - Fabels Wegnemen

Vanwege het intieme karakter is het begrijpelijk dat u zich ongemakkelijk voelt bij het bespreken van uw symptomen of behandelingsmogelijkheden voor prostaatkanker.

Maar met de vele opties die tegenwoordig beschikbaar zijn en de verschillende resultaten en bijwerkingen die deze behandelingen kunnen hebben voor patiënten met verschillende levensstijlen, is het zeer belangrijk dat u zich zelfverzekerd voelt bij het bespreken van uw aandoening. Ook moet u specialistisch advies kunnen inwinnen over alle mogelijke behandelingsopties - waarvan sommige veel betere resultaten op de lange termijn bieden, zowel wat seksueel functioneren als incontinentie betreft.

Eenzijdig denken

Of het nu gaat om een huisarts, (Radio)-oncoloog, uroloog of gespecialiseerd verpleegkundige ... u wordt waarschijnlijk beïnvloed door de eerste persoon met wie u spreekt, vooral wat betreft het behandelingstraject. De meeste patiënten spreken alleen een uroloog voor advies over radiotherapie, terwijl ze eigenlijk de mening van meerdere specialisten zouden moeten horen.

Zo zullen veel patiënten een operatie (radicale prostatectomie genoemd) ondergaan, omdat dit al vele jaren de standaardbehandeling is voor prostaatkanker. En dit terwijl studies hebben aangetoond dat radicale prostatectomie - ondanks vooruitgang zoals robotgeassisteerde chirurgie - een grotere belemmering vormt voor het seksueel functioneren en de urinecontinentie dan actieve surveillance en radicale radiotherapie. Bovendien hebben veel patiënten die een radicale prostatectomie hebben ondergaan in een later stadium vervolgbehandelingen nodig.

Brachytherapie met een hoog dosistempo (HDR)

Brachytherapie kan worden toegepast als een eenmalige behandeling met een permanent implantaat dat een lage stralingsdosis afgeeft (LDR-B), ofwel als een behandeling verspreid over meerdere sessies met een tijdelijk implantaat dat een hogere stralingsdosis afgeeft (HDR-B). HDR-Brachytherapie geeft GEEN hogere totale stralingsdosis af aan de prostaat.

Beide technieken bieden een hoge stralingsdosis die lokaal aan de prostaatklier wordt afgegeven. 

Onderzoek van Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (2019), gepubliceerd in Elsevier's Elsevier's Journal of Clinical and Translational Radiation Oncologyheeft aangetoond dat mannen met prostaatkanker met een intermediair en een hoog risico die gedurende een periode van vijf jaar worden behandeld door middel van Brachytherapie met een laag dosistempo in combinatie met uitwendige bestraling (LDR-EBRT) een beter PSA-gehalte hebben dan mannen die worden behandeld door middel van Brachytherapie met een hoog dosistempo en uitwendige bestraling (HDR-EBRT). Uit deze studie bleek dat patiënten die met HDR-EBRT werden behandeld meer dan twee keer zoveel kans hadden om na de behandeling bewijs van aanhoudende kanker te hebben als degenen die LDR-EBRT ondergingen.

Het is aangetoond dat bestraling met geëscaleerde dosis leidt tot een verbeterde biochemische progressievrije overleving (bPFS) - of een verbeterde PSA-controle - bij gelokaliseerde prostaatkanker. Dosis-escalatie kan op verschillende manieren worden toegediend: alleen door middel van uitwendige bestraling (EBRT) dankzij technische verbeteringen; alleen door middel van Brachytherapie; en door middel van een combinatie van beide therapieën. Bij een van de belangrijkste bestralingsstudies van de afgelopen jaren naar de behandeling van prostaatkanker met een intermediair en hoog risico werd EBRT alleen vergeleken met EBRT+ LDR. Hieruit bleek een aanzienlijke verbetering van het resultaat voor de combinatie met LDR Brachytherapie in vergelijking met EBRT alleen (ref). Er is geen equivalente studie uitgevoerd met HDR Brachytherapie.

Fabels wegnemen

Als we verschillende behandelingen vergelijken, dan is Brachytherapie met een laag dosistempo (LDR-B) al meer dan twee decennia lang een zeer effectieve behandeling voor prostaatkankerpatiënten. LDR-B therapie boekt significant betere resultaten, zowel wat betreft seksuele functie als incontinentie (volgens gegevens van de Prostate Cancer Results Study Group). Bovendien blijft 95% van de patiënten vijftien jaar ziektevrij.

De afgelopen twintig jaar heeft Brachytherapie een sterke ontwikkeling doorgemaakt en nu is het mogelijk om een zeer effectief en doelgericht voorschrift voor radiotherapie te geven, wat resulteert in een verbetering van de reeds uitstekende ziektebestrijding, evenals het behoud van de potentie en de continentie. 

Brachytherapie met een laag dosistempo (LDR-B) is een inwendige vorm van radiotherapie, waarbij kleine radioactieve capsules, zaadjes genaamd, in de prostaatklier worden ingebracht. De bestraling is alleen op de plaats van de tumor gericht, zodat de kankercellen worden gedood zonder grote schade aan te richten aan het omliggende gezonde weefsel. De radioactieve zaadjes ter grootte van een rijstkorrel worden via fijne naalden rechtstreeks in de prostaatklier geplaatst. Het is geen grote ingreep en u blijft maximaal één dag in het ziekenhuis. Over het algemeen heeft LDR Brachytherapie een laag complicatiepercentage en zult u binnen een paar dagen weer uw gebruikelijke activiteiten kunnen opnemen, in plaats van binnen een paar weken, zoals bij een chirurgische ingreep.

4D brachytherapie

4D Brachytherapie is een nog snellere, enkelvoudige en real-time implantatietechniek, waarbij een standaard diagnostische scan wordt gebruikt om te berekenen hoeveel zaadjes er nodig zijn voor het LDR-B implantaat. Deze behandeling is nog doelgerichter en omdat het een enkelvoudige behandeling betreft, zijn de ervaringen voor de patiënt ook beter. Het vervangen van een van de stappen van de traditionele behandeling in de operatiekamer (onder algemene verdoving) door een enkelvoudige ambulante behandeling als onderdeel van een routinematige diagnose van prostaatkanker, leidt tot een aanzienlijke verbetering van de behandeling. 

Tweedelijnsbehandeling

De andere vraag die patiënten vaak stellen gaat over recidievenWelke behandelingsmogelijkheden zijn er mocht de kanker terugkeren? Er gaat een fabeltje rond dat patiënten die oorspronkelijk voor LDR-B hebben gekozen, in een later stadium geen tweedelijnsbehandeling kunnen krijgen. Ten onrechte wordt aangenomen dat hoge niveaus van behandelingsgerelateerde toxiciteit en de moeilijkheid om de behandeling uit te voeren, een vervolgbehandeling in de weg kunnen staan. In werkelijkheid is 95% van de patiënten die voor een LDR-B-behandeling kiest, aantoonbaar meer dan 15 jaar ziektevrij.

En in de zeldzame gevallen dat de kanker terugkeert, blijft opereren beslist een optie. Een tweedelijns robotgeassisteerde prostatectomie blijkt een betrouwbare behandeling te zijn met goede oncologische resultaten en aanvaardbare continentiecijfers. U moet echter ook andere behandelingsopties overwegen, zoals een aanvullend LDR-B-implantaat, HDR-Brachytherapie en een hormoonbehandeling - waarbij patiënten een minimaal invasief behandelingsregime kunnen blijven volgen om elke terugkerende aandoening met succes te behandelen.

Conclusie

Het komt erop neer dat er voor prostaatkankerpatiënten voldoende mogelijkheden zijn voor de eerste behandeling en dat een tweedelijns behandeling mogelijk is. Het maken van een geïnformeerde beslissing is dus van groot belang. Radicale prostatectomie is niet de enige definitieve en genezende optie. In plaats daarvan moeten de patiënten een nauwkeurig en geïnformeerd consult vragen over de voor- en nadelen van elke behandeling, het behandeltraject en de resultaten op zowel korte als lange termijn.

Alleen door volledig geïnformeerd te zijn, kan de patiënt de best passende individuele behandelingsoptie kiezen.

Neem deel aan het gesprek

Is bij u de diagnose prostaatkanker gesteld?

We stellen het op prijs om vijf minuten van uw tijd te vragen voor het invullen van onze vragenlijst