Nieuwe studie voegt bewijs toe voor de belangrijke rol van MRI en systematische biopsie bij de diagnose van prostaatkanker

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Urology van de American Urological Association, voegt de grootste cohortgegevens toe aan de literatuur over MRI bij actieve surveillance in geval van prostaatkanker. De door de Canary Foundation gefinancierde studie onderzocht de mogelijkheden van prostaat-MRI voor het detecteren van kanker met een Gleason-score (GG) ≥ 2 in een gestandaardiseerd, multi-institutioneel actieve surveillance cohort en kwam tot de conclusie dat systematische biopsie is aanbevolen bij patiënten met een negatieve MRI en noodzakelijk bij patiënten met een positieve MRI.
De mannen die deelnamen aan de Prostate Active Surveillance Study (PASS) van de Canary Foundation met GG < 2 en die binnen 12 maanden na een multiparametrische MRI een biopsie ondergingen werden geëvalueerd. Het primaire resultaat van de studie was de herclassificatie van de biopsie naar GG2 of hoger.
Er waren 361 deelnemers met 395 prostaat-MRI's met een mediane follow-up van 4,1 (IQR: 2,0-7,6) jaar. In totaal toonden 108/395 (27%) biopsies een herclassificatie. Wanneer positieve MRI wordt gedefinieerd als PI-RADS 3-5, was de NPV en PPV voor het opsporen van GG ≥2 kanker respectievelijk 83% (95% CI: 76-90%) en 31% (95% CI: 26-37%). PI-RADS werd significant geassocieerd met herclassificatie (PI-RADS 5 versus 1 en 2: OR = 2,71; 95% CI: 1,21-6,17, p = 0,016) in een multivariabel model, maar was niet beter dan een model met alleen klinische factoren (AUC 0,768 versus 0,762). Bij 194 fusiebiopsies werd in 21 (11%) gevallen kanker van hogere graad aangetroffen in de doelkernen, terwijl in 25 (13%) gevallen kanker van hogere graad werd aangetroffen in de systematische kernen.
Hieruit blijkt dat zowel MRI als systematische biopsie een belangrijke rol spelen in het prostaatkanker-traject bij het nauwkeurig opsporen van de potentiële incidentie van kanker.
De studie vermeldt ook dat systematische biopsie op een veilige, comfortabele en doeltreffende manier moet worden uitgevoerd.
BXTAccelyon is blij patiënten en artsen in het volledige prostaatkankertraject te kunnen ondersteunen met de recente toevoeging van het online MRI trainingsplatform MRI Pro aan onze dienstverlening. Hiermee komen we tegemoet aan de wereldwijde vraag naar professionals in de gezondheidszorg met ervaring in het interpreteren en accuraat rapporteren van MRI-scans.
In addition, our PrecisionPoint™ transperineal (TP) access system from Perineologic is transforming the traditional TRUS prostate biopsy, and is a proven method for more accurate cancer detection in a safer, more convenient manner. This medical system takes full advantage of the transperineal path – decreasing the risk of infection – to more thoroughly sample all regions of the prostate including those difficult to access with the transrectal approach. Performed under local anaesthetic (TP LA), the procedure can be conducted in an outpatient setting – more important now than ever before as healthcare systems globally battle the COVID-19 pandemic.