PrecisionPoint™

Transperineaal biopsiesysteem - een revolutionaire methode voor het verkrijgen van prostaatbiopten

BXTA heeft zich ten doel gesteld de wereld te informeren over de voordelen van transperineale biopsie onder lokale verdoving, afgekort als LATP (Local Anaesthetic Transperineal Prostate).

LATP is mogelijk met de PrecisionPoint™, een hulpmiddel voor eenmalig gebruik waarvan wij, buiten Noord-Amerika, de enige distributeur zijn. Hiermee willen we een einde maken aan het gebruik van transrectale echografie (TRUS), wat momenteel in feite de standaardmethode is voor prostaatkankerdiagnose. In ons streven worden we gesteund door internationale partners en organisaties zoals de British Association of Urological Surgeons, The Royal Society of Medicine, Prostate Cancer UK, The British Association of Urological Nurses en vele anderen. many others, we are committed to eradicating the current ‘de facto’ standard method for prostate cancer diagnosis: the transrectal ultrasound (TRUS) guided or transrectal biopsy.

PP Device gif

Het is bewezen dat een vroege en nauwkeurige opsporing van prostaatkanker de beschikbare behandelingsmogelijkheden voor patiënten verruimt, hetgeen leidt tot betere resultaten en minder kans op negatieve bijwerkingen.

TRUS-biopsie heeft niet alleen een hoog risico van ernstige infecties, bloedingen en sepsis, maar ook de identificatie van potentiële kankercellen is onnauwkeurig. De alternatieve transperineale of sjabloongebaseerde biopsie (TP) was voorheen vrijwel uitsluitend beschikbaar voor mannen met een hoger infectierisico vanwege bepaalde medische aandoeningen. Bovendien moest dit onder algehele verdoving plaatsvinden omdat er meerdere biopsieprikken nodig waren.

Het transperineale biopsiesysteem PrecisionPoint™ zorgt nu voor een revolutie in de methodologie voor het verkrijgen van prostaatbiopten. Niet alleen neemt het risico op infecties af door transperineaal te prikken, maar ook kunnen alle prostaatzones grondiger worden bemonsterd, inclusief zones die moeilijk toegankelijk zijn met de transrectale methode. 

PrecisionPoint™ is nauwkeuriger en eenvoudiger, waardoor chirurgen zowel kosten als tijd kunnen besparen. De transperineale biopsie wordt uit de vrije hand verricht, zodat de behandelend arts eenvoudig en trefzeker en door middel van één enkele prik door huid de gewenste locaties kan bereiken. Hierdoor kan de ingreep ambulant en onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

De voordelen

  • Handig uit de vrije hand, gemakkelijk te leren
  • Minder risico op sepsis in vergelijking met de transrectale methode, zodat de patiënt niet preventief antibiotica hoeft te gebruiken en de risico's van verspreiding van antibioticaresistente micro-organismen dus afnemen.
  • Maakt het mogelijk om systematisch sjabloongebaseerde monsters te nemen, zonder gebruik van een sjabloon, stepper of stabilisator
  • Snellere en nauwkeurigere detectie van kankercellen dan met TRUS
  • Behandeling onder plaatselijke verdoving en dus poliklinisch mogelijk
Paclaging Device

Transrectaal vs. transperineaal

Door de biopsienaald door het perineum te steken in plaats van door het rectum, worden de risico's van de transrectale methode vermeden. De arts kan biopsies afnemen buiten een bepaalde rasterconfiguratie, omdat hij deze uit de vrije hand kan uitvoeren. De arts kan de echokop vrij bewegen om de naald trefzeker naar de gewenste locaties te brengen voor gerichte en systematische biopsies.

Dit goedkope wegwerpapparaat biedt urologen een veiligere en nauwkeurigere methode om potentiële prostaatkanker in een vroeger stadium op te sporen, doordat hij systematisch de hele klier kan bemonsteren.

Regionale trainingscentra

BXTA werkt samen met vooraanstaande urologen, gespecialiseerd klinisch verpleegkundigen en experts op het gebied van prostaatkankerdiagnose om de TRUS-biopsie te vervangen door LATP als de nieuwe standaard in de zorg.

We hebben regionale centra van klinische excellentie opgericht in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland, als onderdeel van een internationaal trainingsprogramma om het aantal consultanten, assistent-geneeskundigen in opleiding en gespecialiseerd klinisch verpleegkundigen te trainen in deze nieuwe, geavanceerde prostaatbiopsietechniek.

Click here to listen to Professor Peter Heathcote discussing options in prostate biopsy

Neem deel aan het gesprek

Is bij u de diagnose prostaatkanker gesteld?

We stellen het op prijs om vijf minuten van uw tijd te vragen voor het invullen van onze vragenlijst