Een nieuw onafhankelijk rapport van het York Health Economics Consortium (YHEC) over biopsie van prostaatkanker

Het YHEC-rapport is opgesteld in opdracht van de NHS Innovation Accelerator (NIA), een instelling die innovaties in de Britse gezondheidszorg stimuleert. Het rapport is een onafhankelijke validatie van gegevens die zijn verstrekt door de heer Rick Popert, die op basis van zijn innovatieve werk is benoemd tot 2019 NIA Fellow. De gegevens van Hospital Episode Statistics (HES) over transperineale biopsie en TRUS-biopsie bevestigen dat systematische en gerichte LA TP-biopsies met behulp van het PrecisionPointTM biopsiesysteem gepaard gaan met minder incidenten van sepsis en infectie, minder gemiste diagnoses en lagere kosten in termen van personeel en kapitaalmiddelen in vergelijking met traditionele prostaatbiopsiemethoden, zoals transperineale prostaatbiopsie onder algemene verdoving (GA TP) en transrectale biopsie (TRUS).TM access system are associated with fewer incidents of sepsis and infection; reduced rates of missed diagnoses; and lower input costs in terms of staff and capital resources compared to traditional prostate biopsy methods: transperineal prostate biopsies under general anaesthetic (GA TP) and transrectal biopsies (TRUS). 

In het rapport staat: “PrecisionPointTM biedt de mogelijkheid om transperineale prostaatbiopsie onder LA uit te voeren door getrainde gespecialiseerde verpleegkundigen en andere professionals in de gezondheidszorg. De toepassing van deze techniek in plaats van TRUS- en GA TP-biopsie kan besparingen opleveren voor de Britse ziekenfondsen. Het bespaarde bedrag stijgt evenredig met het percentage biopsies dat voorheen als GA TP werd uitgevoerd. Er is geen lager succespercentage bij een LA TP-biopsie in vergelijking tot een GA TP-biopsie en er zijn minder complicaties in vergelijking met een TRUS-biopsie. Dit systeem is in een groot aantal Britse ziekenfondsen ingevoerd.TM offers a means of carrying out transperineal prostate biopsies under LA and they can be performed by trained specialist nurses or allied health professionals.  Adoption of this technique can result in savings to NHS trusts that switch from any combination of TRUS and GA TP biopsy approaches.  The amount saved increases in proportion to the percentage of biopsies previously undertaken as GA TP.  There is no reduction in the success rate of taking biopsies with LA TP compared to GA TP and there are fewer complications compared to TRUS biopsies.  This system has been adopted in a large number of NHS Trusts.During the Covid-19 pandemic, the British Association of Urological Surgeons (BAUS) recommended that both TRUS biopsies and GA procedures be kept to a minimum. This has had a significant impact on the prostate diagnostic pathway.  A survey of 105 centres during the height of the pandemic indicated that LA TP was the preferred method for prostate biopsy by clinicians.  64% of those centres offering GA TP and 60% of those offering TRUS biopsies had to stop prostate biopsies, but only 20% of centres offering LA TP suspended their biopsy service.The impact of the pandemic on waiting lists following the suspension of routine elective surgery means that the task that lies ahead to recover the NHS elective surgery position is challenging.  The pandemic may have provided the opportunity to increase the uptake of LA TP biopsies nationally as a cost effective alternative to GA TP biopsies, freeing up lists for other elective procedures that were suspended during the pandemic and accelerate a transition away from TRUS biopsy, providing a better and safer outpatient biopsy procedure.”This independent report from YHEC confirms that the PrecisionPoint TM Dit onafhankelijke rapport van YHEC bevestigt dat het transperineaal biopsiesysteem PrecisionPointTM een kosteneffectieve manier is om "betere en veiligere" prostaatbiopsies te verrichten met een geschatte return on investment (ROI) van 0,51. Met andere woorden: in een centrum dat gemiddeld 500 prostaatbiopsies uitvoert, waarvan 50% GA TP-biopsies en 50% TRUS-biopsies, zou elke £1 die wordt uitgegeven aan het PrecisionPointTM LA TP-biopsiesysteem, een besparing van £1,51 betekenen. Rick Popert, uroloog en NHS Innovation Accelerator Fellow, heeft met steun van Jonah Rusere, Advanced Nurse Practitioner bij de South East London Cancer Alliance, het voortouw genomen bij het Britse "TRexit"-initiatief voor een volledige overgang van TRUS naar LA TP. De afgelopen twee jaar hebben meer dan 200 urologen en 95 gespecialiseerd klinisch verpleegkundigen deelgenomen aan trainingscursussen in Guy's Hospital in Londen. Tijdens de Covid-19-pandemie waren de trainingsmogelijkheden beperkter en werden ze gegeven in de vorm van webinars. Een belangrijk concept van het "TRexit"-initiatief is het uitbreiden van de ondersteuning en training van core trainees en advanced nurse practitioners in de urologie, zodat zij poliklinische LA TP-biopsies kunnen uitvoeren. Hierdoor komt tijd vrij voor urologieconsulenten en zullen wachtlijsten voor operaties afnemen. Een Britse "TRexit" was altijd al ambitieus, maar het toegenomen aantal poliklinische LA TP-biopsies als gevolg van de Covid-19-pandemie biedt nieuwe kansen.TM LA TP access system, a saving of £1.51 would be made. The work of Rick Popert, consultant urologist and NHS Innovation Accelerator Fellow, supported by the Advanced Nurse Practitioner Jonah Rusere of the South East London Cancer Alliance have spearheaded the UK “TRexit” Initiative to fully transition from TRUS to LA TP. Over the last two years, over 200 urologists, and 95 Clinical Nurse Specialists have attended training courses at Guy’s Hospital. During the Covid-19 Pandemic these training opportunities have been more limited and have been converted to Webinars. A key concept of the “TRexit” Initiative is to expand the support and training of Core Trainees and Advanced Nurse Practitioners in Urology to deliver outpatient LA TP biopsies freeing up the time of Urology Consultants and valuable operating lists. A UK “TRexit” was always going to be ambitious but the increased uptake of Outpatient LA TP biopsies, precipitated by the Covid-19 pandemic, has provided an opportunity rather than a challenge.Het YHEC-rapport en nadere details over het transperineale biopsiesysteem PrecisionPoint™ zijn hier te vinden: https://covid19.nhsaccelerator.com/innovation/precisionpoint-transperineal-access-system/